Het drogen van lakken met warme lucht in dwars droogovens. Door de dwarse transportrichting wordt de gewenste droogtijd behaald op een relatief klein oppervlak.